Acordarea personalităţii juridice – PRO AGRO

Acordarea personalităţii juridice – PRO AGRO

COMUNICAT DE PRESA

Va informam ca in data de 01.11.2012, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de acordare a personalitatii juridice FEDERATIEI NATIONALE A PRODUCATORILOR DIN AGRICULTURA, INDUSTRIA ALIMENTARA SI SERVICII CONEXE DIN ROMANIA – ”PRO AGRO”. Federatia este infiintata in baza „Ordonantei Guvernului Nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii” si are ca scop promovarea, reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor membrilor sai, in raporturile cu institutiile europene si nationale publice si/sau private.

 Federatia are ca obiectiv principal sustinerea organizatiilor profesionale reprezentative la nivel national care activeaza in sectorul agricol, industria alimentara si serviciile conexe in raport direct cu organismele specifice ale Uniunii Europeane, respectand totodata interesele consumatorilor si promovand principiile concurentei loiale.

Pentru realizarea scopului pentru care a fost infiintata,  FEDERATIA NATIONALA ”PRO AGRO”  desfasoara urmatoarele activitati:

a) Intreprinde demersurile necesare, pentru afilierea la organizatii profesonale europene, in scopul participarii la elaborarea si implementarea politicii agricole comune si pentru afilierea la alte organizatii internationale de interes pentru confederatie;

b) Preia, de la membri, opinii, propuneri de politici pe domenii, comentarii pe politicile europene si pe procedurile de implementare in agricultura romaneasca, intocmeste documente de sustinere, pe care le fundamenteaza, le depune si sustine, in cadrul organismelor europene;

c) Sintetizeaza documentele si programele europene, in domeniul agriculturii si le transmite membrilor, pentru analiza si formularea opiniilor;

d) Face lobby, prin toate mijloacele, pentru egalitatea de sanse a tuturor producatorilor europeni, pentru eliminarea discriminarii in politicile agricole europene;

e) Realizeaza acorduri, cu organizatii similare din tarile europene, pentru sustinerea reciproca, in cadrul propunerilor de imbunatatire a politicilor agricole comune;

f) Colaboreaza si realizeaza acorduri, cu organizatii profesionale din alte tari, pentru informatii tehnologice, schimburi de experienta, identificarea de piete favorabile producatorilor romani, participa la manifestari internationale de interes pentru membrii sai;

g) Se preocupa continuu de consolidarea si dezvoltarea structurilor sale, de perfectionarea relatiilor si a conlucrarii cu membrii sai, de asigurarea unui climat favorabil desfasurarii relatiilor dintre membri si mediaza rezolvarea eventualelor neintelegeri intre acestia;

h) Organizeaza dezbaterea politicilor agricole si a proiectelor legislative in cadrul grupelor de lucru, promoveaza si sustine adoptarea de catre autoritatile publice nationale si europene a cadrului legislativ din domeniile de activitate si de interes ale federatiei.

i) Participa, impreuna cu membrii direct implicati in sectorul de activitate, la dialogul social institutionalizat, din cadrul ministerului de resort, dar si din celelalte ministere si institutii publice centrale si/sau europene.

j) Militeaza pentru o buna relatie cu mass-media interna si internationala;

In perioada urmatoare ”PRO AGRO” va organiza o sedinta a Adunarii Generale la care sunt invitate sa participe toate organizatiile profesionale cu reprezentativitate nationala care doresc sa adere la aceasta structura. Data si locatia in care se va desfasura sedinta vor fi anuntate, conform Statutului, cu 30 de zile inainte de data fixata.

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns