Întâlnire de strategie a Consiliului Director PRO AGRO cu reprezentanţi din conducerea MADR

Întâlnire de strategie a Consiliului Director PRO AGRO cu reprezentanţi din conducerea MADR

Miercuri, 27.03.2013, a avut loc întâlnirea membrilor Consiliului Director al PRO AGRO cu ministrul Daniel CONSTANTIN şi secretarii de stat Achim IRIMESCU şi Valeriu ŞONERIU.

La întâlnire au participat, cu statut de invitat, şi reprezentanţii – Organizaţiei Interprofesionale Naţionale PRODCOM Legume Fructe şi ai Asociaţiei Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă din România.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea priorităţilor strategice pe termen scurt şi mediu ale Federaţiei. În acest sens, PRO AGRO a transmis domnului ministru un document de poziţie conţinând problemele identificate şi recomandări de soluţionare ale acestora, pe fiecare sector agroalimentar reprezentat de Federaţie.

Referitor la sectorul de producţie vegetală, principalele subiecte discutate au fost (1) promovarea de acte normative privind comasarea şi cadastrarea terenurilor agricole (2) mecanisme de stimulare a serviciilor de consultanţă oferite micilor fermieri (3) facilitarea accesării fondurilor europene prin PNDR şi (4) căi de stimulare a cumpărării de terenuri agricole de către fermierii români.

Sectorul producţiei şi procesării de legume şi fructe a ridicat, în principal, următoarele probleme (1) necesitatea reducerii evaziunii fiscale, eliminarea concurenţei neloiale şi stimularea producţiei sigure, (2) elaborarea strategiei de restructurare a sectorului pomicol,  creşterea suprafeţelor de spaţii protejate şi suprafeţelor de legume, (3) continuarea finanţării de la bugetul de stat a proiectelor  de promovare a produselor româneşti pentru comerţul intracomunitar şi cu ţări terţe prin participarea la târguri şi expoziţii.

Sectorul irigaţii a solicitat (1) negocierea din piaţa liberă a preţului la energia electrică pentru irigaţii împreună cu ANIF, (2) efectuarea probelor de apă pentru irigat la staţiile de pompare, (3) alimentare  cu apă pentru irigat pe canale în baza contractelor de livrare a apei pentru irigat încheiate între ANIF şi OUAI-uri şi (4) asimilarea FOUAI cu ANIF prin OUG 82.

Sectorul vitivinicol a identificat ca cele mai importante probleme (1) consecvența  inter-instituţională privind elaborarea actelor normative specifice, (2) transpunerea legislației comunitare specifice sectorului vitivinicol şi (3) stimularea producătorilor de vin pentru certificarea vinurilor cu DOC şi IG.

Sectorul plante medicinale şi aromatice a propus puncte de vedere referitoare la (1) schimbarea legislaţiei în vigoare referitoare la suplimente alimentare,  respectiv Ordinul 244/2005 al MADR (2) sprijinirea cercetării româneşti, (3) modificarea legislaţiei  în ceea ce priveşte izolarea furajelor care conţin alfatoxina peste limita legală şi (4) reducerea TVA-ului la suplimentele alimentare care conţin plante medicinale şi aromatice.

Sectorul producţiei cărnii de porc s-a referit la (1) măsurile pentru finanţarea sectorului (2) combaterea evaziunii fiscale pe lanţul cărnii şi produselor procesate şi (3) implicarea conducerii  MADR pentru trecerea  României în Anexa II la Decizia CE 855 /2006 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în statele membre UE.

Sectorul producţiei cărnii de pasăre şi a ouălor a prezentat un ansamblu de probleme centrate pe (1) evaziunea fiscală şi piaţa neagră în comerţul cu carne de pasăre şi ouă consum, reducerea TVA-ului la carne de pasăre şi ouă de consum (3) suplimentarea fondurilor pentru măsura 215 de bunăstare, (4) asigurarea subvenţiei la motorină pentru anul 2013, (5) organizarea dialogului instituţional pe filierele de produs, (6) facilităţi pentru extinderea suprafeţelor cultivate cu soia, (7) necesitatea controlului riguros la etichetarea cărnii de pasăre din import.

Sectorul creşterii ovinelor a solicitat (1) re-analizarea normei de venit la specia ovină, (2) o informare privind stadiul circuitului legislativ al propunerilor de modificare ale Legii Pajiştilor si Legii Camerelor Agricole, (3) colaborare cu echipa care formulează recomandări pentru P.N.D.R. 2014 – 2020 şi cea care se ocupă de normarea fondului funciar, (4) informare privind stadiul certificării comerţului bilateral cu animale vii între ROMÂNIA şi TURCIA, (5) o analiză tehnico-economică şi financiară privind medicul veterinar concesionar, (6) CNDP-uri crescute pentru specia ovine şi caprine pentru anul 2013, (7) scheme de ajutor de stat pentru reproducţie şi conservare rase, (8) îmbunătăţirea politicilor de încurajare a asocierii şi (9) clarificarea situaţiei  sumelor ce trebuiesc recuperate de APIA de la crescători reprezentând CNDP/cap de ovină/caprină pentru anii 2007, 2008, 2009, 2010 ca rezultat al verificărilor făcute de Curtea de Conturi .

Tinerii fermieri au solicitat (1) sprijin pentru majorarea suprafeţei lucrate de fermierii tineri, care primesc formă de susţinere prin PNDR, de la 25 de ha la un minim de 50 de ha, (2) credite pentru achiziţionarea de terenuri la o dobândă subvenţionată, (3) introducerea tinerilor specialişti ca prioritari în specificaţiile de atribuire ale ADS , (4) introducerea în cultură a plantelor modificate genetic, (5) îmbunătăţirea urgentă a modului de funcţionare a Comitetului de Monitorizare, (6) stabilirea în comun a strategiei referitoare la viitoarea PAC după 2013 şi (7) adoptarea unor poziţii care să promoveze interesele agricultorilor români.
 
Federaţia PRO AGRO consideră întâlnirea ca un prim pas de intrare în normalitate după începutul de an dificil al agroindustriei româneşti. O construcţie inter-instituţională autentică se bazează pe dialogul partenerilor sociali. Este momentul să lăsam scandalurile şi să ne apucăm de treabă. Să discutam transparent şi deschis probleme care apar şi să informăm consumatorul despre realizările din agricultură şi industria alimentară românească. Să regăsim încrederea în produsele naţionale şi să punem în centru interesele producătorului şi consumatorului român.

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns