PRO AGRO se întăreşte cu încă 4 organizaţii şi desemnează experţi în grupele de lucru ale Copa Cogeca

PRO AGRO se întăreşte cu încă 4 organizaţii şi desemnează experţi în grupele de lucru ale Copa Cogeca

Luni, 26 august 2013, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a PRO AGRO au fost aprobate cererile de aderare a 4 noi organizaţii profesionale şi anume:

– Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România – A.N.A.M.O.B.

Preşedinte Viorel MARIN: ,,Motivul principal care ne-a determinat să aderăm la PRO AGRO îl constituie calitatea şi structura membrilor. Am primit mai multe invitaţii de aderare, la diferite structuri asemănătoare PRO AGRO, în decursul anilor, dar am fost destul de reticent în a afilia  asociaţia la astfel de organizaţii deoarece constatăm că primau interesele personale şi nu dorinţa de a face ceva constructiv, în folosul tuturor. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu un solitar, am fost atunci când nu am avut de ales, dar ştiu foarte bine că progresul nu se poate face decât în echipa şi ştiu că PRO AGRO este echipa cu care se pot construi lucruri importante.”

– Asociaţia Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România – A.C.B.C.R.

Preşedinte Dumitru GRIGOREAN: ,,În prezent asociaţia reuneşte un număr de 62 de membrii, din 18 judeţe, totalizând un efectiv de 6000 de capete, din cca. 9000 de bovine pentru carne existente la nivel naţional. PRO AGRO reuneşte organizaţii din domenii cu care direct sau indirect colaborăm şi considerăm esenţială reprezentarea la nivel european şi participarea cu experţi în grupele de lucru ale Copa Cogeca şi grupurile consultative ale Comisiei Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă atât pentru asociaţia noastră cât şi pentru sectorul bovine pentru carne din România.”

– Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc – A.P.A.R.

Preşedinte Ştefan PĂDURE: ,,Calitatea oamenilor şi dorinţa de a face ceva atrage oameni de aceeaşi natură. Acesta este motivul care aduce APAR la PRO AGRO.

Ca asociaţie ne-am înfiinţat deoarece ne-am dat seama că UE pune la dispoziţie foarte multe instrumente pentru protejarea producătorilor naţionali, instrumente pe care România nu le utilizează. Acestea ne dau posibilitatea de a ieşi pe pieţele europene şi cele din afara Europei, de a crea programe de promovare şi de a-i realiza produsului românesc o imagine care să-i facă cinste.

În acest moment avem în organizaţie 33 de membrii activi şi 22 în curs de aderare. Cifra de afaceri a membrilor activi depăşeşte un milliard de euro, iar personalul angajat ajunge la aproximativ 10.800 de oameni. Pe lângă membrii activi şi cei aflaţi în curs de aderare, APAR mai are în structura sa şi o categorie de membrii simpatizanţi, 20 la număr,  reprezentată prin specialişti în industrie alimentară, promovare, calitatea şi siguranţa alimentelor dar şi cercetare, care ne sunt alături şi ne sprijină în demersurile pe care le întreprindem, alături de membrii noştri. ”

– Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din România – A.C.E.B.O.P.

Director Executiv Viorel ALDEA: “Am aderat la Federaţia PRO AGRO având în vedere calitatea oamenilor care fac parte din această Federaţie şi mai mult decât atât, calităţile pe care ea le cere membrilor săi şi le dezvoltă lor, tinzând cât mai sus. De asemenea am ales PRO AGRO şi pentru faptul că este membră a COPA COGECA, organism ce reprezintă cea mai puternică organizaţie a agricultorilor europeni, cu 60 de organizaţii  din țările Uniunii Europene și 36 de organizații partenere din alte țări europene. 

Ca asociaţie ne-am înfiinţat, cu scopul principal de a contribui în mod activ şi eficient la dezvoltarea activităţii în domeniul creşterii şi exportului de bovine, ovine şi porcine pe teritoriul României, eficientizarea acestei activităţi, protejarea şi promovarea intereselor membrilor şi a investiţiilor realizate în domeniul zootehniei, în general şi în domeniul creşterii şi exportului de bovine, ovine şi porcine, în special, îmbunătăţirea relaţiilor dintre crescătorii de animale şi autorităţile române competente, reprezentarea crescătorilor şi exportatorilor de bovine, ovine şi porcine în faţa autorităţilor naţionale şi internaţionale, crearea, respectarea şi dezvoltarea cadrului legal de desfăşurare al activităţii, precum şi de promovare a competenţei profesionale în domeniu.”

În cadrul întâlnirii au fost incluşi în Consiliul Director al PRO AGRO: Viorel MARIN, Preşedinte – A.N.A.M.O.B., Dumitru GRIGOREAN, Preşedinte – A.C.B.C.R., Ştefan PĂDURE, Preşedinte – A.P.A.R., Viorel ALDEA – Director Executiv – A.C.E.B.O.P.

În cadrul aceleiaşi întâlniri membrii au desemnat experţi pentru 29 de grupe de lucru din cadrul Copa Cogeca, în vederea reprezentării intereselor producătorilor din sectorul agroindustriei româneşti la nivel european.

Federaţia Naţională PRO AGRO reuneşte în prezent 13 entităţi profesionale, organizaţii interprofesionale pe filiera de produs, federații, uniuni, patronate reprezentative la nivel național pe filiera producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor agricole.

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns