Contribuții privind Forumul pe tema micotoxinelor din 5 și 6 septembrie

Contribuții privind Forumul pe tema micotoxinelor din 5 și 6 septembrie

Stimate domnule Verstraete,

Aș dori să vă mulțumesc în numele delegației Copa și COGECA pentru organizarea Forumului pe tema Micotoxine, care a avut loc pe data de 5 și 6 septembrie. Am apreciat conținutul schimburilor și posibilitatea de a reaminti participanților atât angajamentele cat și provocările cu care fermierii se confruntă pentru a limita dezvoltarea de toxine Fusarium din productia agricola.

Agricultorii europeni participa pe deplin în programele naționale de monitorizare a micotoxinelor,iari în diferite țări (Italia, Franța, Marea Britanie, Suedia, etc), au fost puse în aplicare instrumente   pentru  limitarea riscului. Cu toate acestea, este evidenta ca baza cunostintelor actuale privind factorii de dezvoltare a micotoxineor nu este suficienta pentru ca fermierii sa poata elimina aceste toxine. Având în vedere aceste condiții, COPA-COGECA ar dori să mențină un echilibru între o mai bună înțelegere a factorilor de dezvoltare a micotoxinelor și cercetarea cu privire la efectele noilor micotoxine în lanțul alimentar.

Agricultorii europeni se confruntă cu o reformă care face autorizațiile pentru introducerea pe piață a substanțelor active mai stricte, în special acele substanțe pe baza de Fusarium. Fără aceste produse de protecție a plantelor producția agricolă va fi chiar mai dependentav de factori climatici și implicit mult mai putin predictibila. Ne-amdori săvă atragem atențiaasupra dezbaterii recenteprivind factoriiperturbatori ai sistemului endocrin, carear putea eliminasubstanțele activeesențialepentru a face fațăFusarium.

De asemenea, legislația actualăinterzicefermieriilorsă facă schimburi desemințepastrate in fermă . Lipsasemințelor certificatein piața a condus uneori la plantareunorca soiuri carenusuntadaptate climatului. Flexibilitateadirectivelor privindsemințele depozitate in ferma cazurile în careagricultorii nu potaccesasemințecertificate,ar puteaajutafermieriiînluptalorîmpotriva micotoxinelor.

Aceste douăexemple aratăcămenținerea echilibruluiîntre o mai bună înțelegereafactorilor dedezvoltareșicercetareape tema micotoxinelorpoateducelasoluțiiconcretecarenusporesc costulpentruconsumator. De exemplu, in Marea Britanie costurile anuale pentru testele de depisatre a micotoxinelor la grau se ridica la 200 mil de euro.

In timpul concluziilor exprimate in cadrul seminarului ati numit noi studii care sa priveasca reducerea valorilor orientative pentru micotoxinele T2 si HT2 in domeniul alimentar. .Avizul EFSA evidențiazacă, dacă nivelulactualdeexpunereimplicariscuri, acesteaafecteazăperformanțeleanimalului șinubunăstarea lui. Noi susținem abordarea unei posibile revizuiri bazate exclusiv pe constatări stiintifice (aprobat de EFSA), care ar putea duce la creșterea sau scăderea a ghidului valori, în funcție de rezultatele studiului.

CopașiCOGECAsuntconvinși căfermieriieuropenipotface față provocărilorde gestionare a micotoxinelordinproducțialor. Acest lucrupoate fi realizat numaidacă detininstrumentele necesare lanivel defermășinusunt expusi ladenaturarea concurenței, cum ar fi posibilitateade a mixalanivel de siloz.

Spercaacestecontribuții variate vorfiprezentateîn timpulschimbuluicu Statelemembre, în scopul deadezvoltaprioritățilenecesare pentru a mențineunnivelridicatdesiguranță alimentară șiproduse alimentarela prețuri accesibilepentru toți cetățeniieuropeni.

Cu stimă,

Pekka Pesonen
SecretarulGeneral

Domnului Frans Verstraete

Head of Sector
DG SANCO
Comisia Europeana
Str.Froissart 101
BE-1049 Bruxelles

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns