UE urmărește realizarea de progrese echilibrate pentru a impulsiona politicile climatice la conferința de la Varșovia

UE urmărește realizarea de progrese echilibrate pentru a impulsiona politicile climatice la conferința de la Varșovia

La Conferința ONU privind schimbările climatice organizată la Varșovia în perioada 11­22 noiembrie, Uniunea Europeană urmărește adoptarea unui pachet echilibrat de decizii care să promoveze politicile climatice la nivel internațional. Deciziile trebuie să îmbunătățească punerea în aplicare a măsurilor deja convenite în domeniul climei, să ducă mai departe eforturile de a diminua și mai mult emisiile globale de gaze cu efect de seră până în 2020 și să pregătească terenul pentru adoptarea, până în 2015, a unui acord global în domeniul politicilor climatice, obligatoriu din punct de vedere juridic, care să cuprindă angajamentele asumate de toate țările în materie de emisii.

Valentinas Mazuronis, ministrul mediului din Lituania, care deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat: „Reuniunea de la Varșovia reprezintă un pas important pentru îndeplinirea angajamentelor asumate până în prezent, pentru identificarea unor modalități de a face ca politicile climatice pe termen scurt să fie mai ambițioase, precum și pentru pregătirea acordului din 2015. UE a propus un proces etapizat, care cuprinde și o fază de evaluare, în vederea formulării unor angajamente ambițioase pentru acordul din 2015, ceea ce asigură o bază solidă pentru luarea unei decizii la Varșovia.”

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a adăugat: „Ar trebui să fie clar pentru toată lumea că această conferință de la Varșovia privind schimbările climatice nu va marca sfârșitul negocierilor privind acordul global în domeniul climei din 2015. Cu toate acestea, întâlnirea va fi una foarte importantă pentru a înregistra progrese și a pregăti terenul pentru reuniunea care va avea loc la Paris în 2015. Trebuie ca la Varșovia să ne punem de acord să pregătim angajamente puternice în vederea acordului din 2015 și să intensificăm reducerile de emisii în perioada rămasă până la sfârșitul deceniului în curs. Toate țările trebuie să fie pregătite să prezinte angajamente îndrăznețe înainte de summitul liderilor mondiali privind schimbările climatice organizat de Ban Ki­moon, Secretarul General al ONU, în luna septembrie a anului viitor.”

Acordul din 2015

Sunt necesare progrese urgente în ceea ce privește conceperea, domeniul de aplicare și structura acordului global, care urmează să fie adoptat cel târziu până în 2015 și să intre în vigoare în 2020. UE dorește ca în cadrul conferinței de la Varșovia să fie reflectate progresele realizate până în prezent și să fie planificate activitățile care trebuie întreprinse în 2014, astfel încât un proiect de text să poată fi disponibil cu mult timp înainte de luna mai 2015.

În mod concret, la Varșovia trebuie să se convină un proces prin care toate părțile să formuleze angajamente ambițioase cu privire la emisiile din perioada de după 2020, care să fie incluse în acordul din 2015. Acest proces ar trebui să includă un calendar pentru pregătirea în 2014 a angajamentelor fiecărei țări, furnizarea de informații prin care să se explice angajamentele și o fază de evaluare menită să asigure că, privite în mod colectiv, angajamentele sunt suficient de ambițioase pentru a menține încălzirea globală la un nivel cu 2°C mai scăzut față de temperatura din perioada preindustrială.

Politicile climatice din perioada anterioară anului 2020

Cu toate că UE și peste 80 de alte țări și-au asumat angajamente în materie de emisii pentru perioada anterioară anului 2020, aceste angajamente, privite în mod colectiv, nu sunt încă suficient de ambițioase pentru a permite îndeplinirea obiectivului de a menține încălzirea globală sub 2°C. UE dorește ca, la Varșovia, miniștrii să se implice activ în dezbaterea privind modalitățile de a urmări obiective mai ambițioase în perioada anterioară anului 2020, lucru care va contribui, de asemenea, la încheierea unui acord ambițios în anul 2015.

UE și-ar dori ca țările care nu au făcut încă acest lucru să prezinte la Varșovia angajamente în materie de emisii pentru 2020. În cadrul conferinței ar trebui să se convină un proces prin care toate părțile să reflecteze, în 2014, asupra modalităților de a-și intensifica măsurile în materie de emisii în perioada anterioară anului 2020.

Totodată, UE face apel la intensificarea cooperării internaționale în ceea ce privește urmărirea unor obiective mai ambițioase în perioada anterioară anului 2020. Există un potențial semnificativ de a reduce și mai mult emisiile, printre altele, prin intensificarea măsurilor întreprinse în materie de eficiență energetică, energie din surse regenerabile, gaze fluorurate cu efect de seră, reformă a subvențiilor pentru combustibilii fosili și emisii generate de transportul aerian și maritim.

În special în ceea ce privește gazele fluorurate, UE dorește ca în cadrul conferinței de la Varșovia să se transmită un semnal clar, prin lansarea unui apel către părțile la Protocolul de la Montreal privind protejarea stratului de ozon de a lua măsuri de reducere treptată a hidrofluorocarburilor (HFC), o categorie de gaze cu puternic efect de seră.

Punerea în aplicare a deciziilor convenite

Cel de-al treilea domeniu în care este necesar să se ia decizii la Varșovia este realizarea de progrese privind punerea în aplicare a măsurilor convenite în sesiunile anterioare.

Printre acestea se numără problema modului de abordare a pierderilor și daunelor provocate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare deosebit de vulnerabile. La Varșovia trebuie să se abordeze, de asemenea, problema finanțării politicilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Un dialog ministerial la nivel înalt privind finanțarea ar trebui să contribuie la atingerea unui consens privind calea de urmat.

Printre altele, este necesar să se ia decizii cu privire la finalizarea normelor în materie de transparență aplicabile angajamentelor asumate până în prezent, precum și la normele detaliate de punere în aplicare a celei de-a doua perioade de angajament din cadrul protocolului de la Kyoto, care se întinde din 2013 până în 2020.

Fondurile UE destinate politicilor climatice în 2013

În calitate de cel mai important furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare, UE, împreună cu statele membre, va prezenta la Varșovia informații cu privire la acordarea în continuare de finanțare pentru politicile climatice în favoarea țărilor în curs de dezvoltare. UE și statele membre s-au angajat ca în perioada 2010-2012 să acorde țărilor în curs de dezvoltare 7,2 miliarde EUR, reprezentând „finanțare inițială rapidă”, și au depășit acest angajament, acordând în total 7,34 miliarde EUR, sumă care include cele 2,67 miliarde EUR acordate anul trecut. Deși pentru 2013 nu se aplică nicio astfel de obligație de finanțare a politicilor climatice, UE și o serie de state membre au anunțat contribuții voluntare pentru țările în curs de dezvoltare, în valoare de 5,5 miliarde EUR, iar cele mai recente estimări arată că sunt pe calea cea bună pentru a-și îndeplini obiectivul de a pune la dispoziție această sumă.

Conferințe de presă ale UE la Varșovia

Delegația UE va susține cu regularitate conferințe de presă, care vor fi transmise pe internet, atât live, cât și „la cerere”, la adresa www.unfccc.int. Orele exacte ale conferințelor de presă pot fi verificate la adresa:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Informații suplimentare:

Link către pagina dedicată conferinței de la Varșovia de DG Politici Climatice: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Întrebări și răspunsuri referitoare la conferința ONU de la Varșovia privind schimbările climatice

Contact:
Isaac Valero Ladron   (+32 2 296 49 71)
Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns