PRO AGRO: COPA-COGECA critică votul europarlamentarilor vizând impunerea unor taxe pentru costurile de inspecție agricultorilor și cooperativelor agricole, precum și reducerea domeniul de aplicare al controalelor oficiale

PRO AGRO: COPA-COGECA critică votul europarlamentarilor vizând impunerea unor taxe pentru costurile de inspecție agricultorilor și cooperativelor agricole, precum și reducerea domeniul de aplicare al controalelor oficiale

COPA-COGECA îşi exprimă îngrijorarea în privinţa votului Comisiei pentru mediu, din cadrul Parlamentului European, având ca scop impunerea agricultorilor și cooperativelor agricole a unor taxe aferente costului inspecţiilor efectuate de către autorități în cadrul noului proiect legislativ european privind controalele oficiale în domeniul bunăstării animalelor, al sănătății plantelor, precum și în legislația privind produsele alimentare și furajele.

Dl. Pekka Pesonen, Secretarul-General al COPA-COGECA, a avertizat că acest lucru nu este acceptabil: “Agricultorii europeni și cooperativele acestora se confruntă deja cu o serie întreagă de provocări cum ar fi costurile mari ale factorilor de producție, standardele ridicate de producție, reglementările și obligațiile costisitoare. Aceștia trebuie să se conformeze unui număr mare de exigențe impuse de așa-numitele norme de ecocondiționalitate din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), fapt de care nu s-a ținut cont în cadrul acestei propuneri. Este inacceptabil ca agricultorii și cooperativele agricole să fie nevoiți să suporte sarcinile suplimentare ale unor redevențe și mai mari”. 

Acesta a continuat: „Este absolut ilogic să trimitem facturi către milioane de agricultori pentru fiecare inspecție și control oficial desfășurate. Ne temem că o asemenea procedură ar aduce mai multe cheltuieli pe plan administrativ decât beneficii reale pentru autorități. În plus, costurile adiționale presupuse de aceste redevențe nu pot fi transferate în avalul lanțului alimentar, astfel încât agricultorii, ale căror venituri sunt chiar și așa la jumătatea nivelului mediu, trebuie să suporte întreaga povară pe care acestea le reprezintă. În plus, aceștia sunt deja nevoiți să achite controalele din sectoarele din amonte și din aval”.

Prin urmare, COPA-COGECA solicită instituțiilor UE să se asigure că aceste taxe nu vor fi impuse agricultorilor și cooperativelor agricole.

COPA-COGECA susține controalele eficiente și este îngrijorată de reducerea domeniilor acoperite de propunerea Comisiei. Acest vot înseamnă că materialul de înmulțire a plantelor, cum ar fi semințele și speciile care nu provin din Uniunea Europeană (așa-numitele specii invazive), ambele incluse în propunerea Comisiei, nu vor fi acoperite. Acest lucru va amenința abilitatea UE de a asigura culturi și plante sănătoase și un lanț alimentar sigur în UE.

COPA-COGECA a invocat mereu nevoia de a consolida sistemul de control existent, asigurând existența unor controale coordonate și eficiente la nivelul statelor membre.

Dl. Florentin Bercu, director executiv al Federaţiei Naţionale PRO AGRO – membru cu drepturi depline al COPA-COGECA, consideră că poziţia luată de reprezentanţii fermierilor la Bruxelles apără drepturile acestora : ”Apreciem că poziţia COPA-COGECA este una fermă, de susţinere a fermierilor din UE. Agricultorii români ar avea de suferit dacă vor fi obligaţi să suporte facturi pentru fiecare inspecție și control oficial desfășurat. Introducerea unor noi taxe la nivel european ar reprezenta falimentul pentru producătorii agricoli ai României, deja confruntaţi cu o impozitare naţională destul de împovărătoare”.


Federația Națională PRO AGRO a devenit membru cu drepturi depline al COPA – COGECA şi vocea organizaţiei europene în România, începând cu data de 1 septembrie 2013. Prin această aderare se oferă posibilitatea fermierilor români să își exprime puncte de vedere care vor avea un impact direct asupra veniturilor lor.

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns