Studenții de la UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI încep stagiile de practică

Studenții de la UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI încep stagiile de practică

În cadrul proiectului Pregăteşte-te pentru viitor! – stagii de practică pentru studenţi în domeniul agroalimentar, Asociaţia Română a Cărnii, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi şi Partenerul transnaţional din Spania Instituto de Formación Integral – IFI, anunţă finalizarea procesului de înregistrare a studenţilor din ani intermediari şi terminali (licenţă şi master) la stagiile de practică. Primele 10 grupe de studenți vor începe stagiul de practică în data de 9 februarie 2015 la unităţi economice din judeţul Galaţi. Aceste stagii au scopul de a îmbunătăți competențele profesionale ale viitorilor absolvenți. De asemenea, conform cererii de finanţare, proiectul îşi propune să asigurare tranziţia de la şcoală la viaţă activă în vederea creşterii gradului de ocupare pentru absolvenţi.

În prezent, există în România mulţi tineri absolvenţi care nu sunt pregătiţi sau nu au experienţa necesară pentru a se integra pe piaţa muncii.

Activitatea 4. “Organizarea stagiilor de pregătire practică în condiţii reale de muncă” se adresează unui număr de 200 de studenți din domeniul industriei alimentare, care au trecut prin etapa de consiliere profesională realizată în cadrul Activităţii 3. Studenții care vor parcurge stagiul de practică au șansa de a se pregăti mai bine, au șansa de a fi remarcați de către Partenerul de practică și de a se integra mai ușor pe piața forței de muncă din sector.

Realizarea activităţilor prevăzute în stagiul de practică completează pregătirea din timpul studiilor universitare şi asigură dobândirea de noi competenţe.

Stagiile de practică se desfăşoară la Partenerii de practică cu care Asociaţia Română a Cărnii (ARC) a încheiat o Convenţie cadru în acest sens, respectiv în locaţiile stabilite de Partenerii de practică, potrivit specificului activităţii practice ce urmează a fi derulate.

În perioada februarie 2015 – iulie 2015 studenții vor efectua stagii de practică în condiții reale de muncă. Aceștia vor fi organizați în grupe de câte 10 și vor efectua 60 ore de practică sub îndrumarea unui tutore de practică. Studenții au ocazia să își valorifice cunoștințele teoretice dobândite în timpul facultății și să îşi testeze abilităţile de muncă și de comunicare în echipă, pentru atingerea unor obiective comune.

Activitatea desfăşurată de către studenţi prin stagiile de practică trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite de către aceştia în cursul activităţilor didactice academice.

Pentru mai multe informaţii despre proiect, accesaţi: www.agropractic.ro sau https://www.facebook.com/pages/Pregateste-te-pentru-viitor/256097287914245?ref=hl

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns