Fermierii își mențin poziția pentru vaccinarea voluntară

Fermierii își mențin poziția pentru vaccinarea voluntară

Discuţii ale conducerii A.N.S.V.S.A. cu asociaţiile şi federaţiile crescătorilor de bovine, ovine şi caprine pe tema vaccinării impotriva febrei catarale ovine (FCO) din data de 11.05.2015.

Concluzii:

– Preşedintele A.N.S.V.S.A. a avut o atitudine conciliantă in atmosfera tensionată creată, deşi şi-a exprimat susţinerea programului de vaccinare obligatorie contra bluetongue.

– Fermierii au menţinut poziţia de vaccinare voluntară, cu cheltuielile suportate de către aceştia. Consideră că antrenarea unei sume care depăşeşte 10 milioane de euro de la buget pentru vaccinarea obligatorie contra unei boli reprezentată printr-o mortalitate de sub 1% şi care nu prezintă nici un risc pentru consumatorul final, nu este justificată. In plus, programul aprobat de către Comisia Europeană nu conţine manopera de vaccinare, ceea ce inseamnă că va fi suportată de la buget. Fermierii nu vor să platească 5 lei/cap bovină şi 3 lei/cap ovină, caprină, pentru manoperă. Preşedintele A.N.S.V.S.A. a susţinut faptul că nu va solicita bani de la fermieri. Ne intrebăm şi noi retoric, oare Primul Ministru al României va accepta să plătească de la bugetul naţional sume exorbitante de milioane de euro ?

– A fost solicitată excluderea din art. 5 al Hotărârii de Guvern „vaccinarea la febra catarală ovină” alineatul (3), care face trimitere către Ordinul ANSVSA nr. 187/2007 şi care, prin prezenţa sa, ar duce la relaxarea procedurii de autorizare a vaccinurilor utilizate, in scopul probabil al favorizării unor producători şi/sau distribuitori de vaccinuri: “in cazul unor boli epizootice grave , A.N.S.V.S.A. poate permite provizoriu utilizarea de produse medicinale imunologice fără autorizaţie de comercializare …”. Pentru a elimina eventualele interpretări, fermierii au solicitat scoaterea art. 5, alin. (3) din H.G.

Fermierii exclud posibilitatea vaccinării animalelor acestora cu vaccinuri nesigure şi atrag atenţia conducerii A.N.S.V.S.A. asupra implicaţiilor posibile.

– Fermierii sunt de acord ca acţiunile/costurile pentru supravegherea bolii şi plata analizelor in mişcarea animalelor la export să fie suportate prin programul cofinanţat aprobat pentru România de către Comisia Europeană.

– Fermierii au spus NU fermelor de carantină, in care animalele sunt supravegheate până la export şi care adaugă o sumă importantă la costul de producţie.

– Au fost solicitate explicaţii asupra discrepanţelor din H.G. comparativ cu proiectul transmis la C.E. In timp ce la Comisie a fost aprobat un program de un an in valoare de aprox. 10 milioane euro, in fundamentarea H.G. programul de eradicare al FVO are o valoare de peste 100 milioane euro şi se doreşte a fi derulat pe trei ani.

– Fermierii doresc recoltarea de probe duble de la animalele pozitive şi analizearea pe cheltuiala lor, pentru siguranţa diagnosticului. Se manifestă din ce in ce mai acut neâncrederea in serviciile veterinare, neâncrederea in existenţa bolii in ţară.

– Fermierii au solicitat verificarea kiturilor utilizate in diagnosticul bluetongue in 2014 şi se intreabă de ce oare toate probele au fost aduse la Bucureşti şi lucrate aici, când România dispune de câte un laborator oficial supradotat in fiecare judeţ din ţară ?

– Dacă fermierii noştri nu işi vor mai exporta animalele către ţările terţe şi îşi vor inchide porţile fermelor, inotând in falimentul exportatorilor de bovine hotărât de fosta conducere a A.N.S.V.S.A, de unde veţi avea bani la buget, stimaţi domni, pentru acoperirea acestor sume imense?

– Nu ar fi mai bine să vă focalizaţi experienţa pe programul de eradicare al rabiei in România?

– Situaţia rămâne tensionată dar fermierii sunt optimişti şi consideră că acest proiect de Hotărâre de Guvern nu va trece.

Reuniunea Consiliului Consultativ al A.N.S.V.S.A. din data de 12.05.2015.

– Noul preşedinte al A.N.S.V.S.A., domnul Dumitru Băiculescu, şi-a manifestat dechiderea pentru colaborarea cu grupurile asociative, medici veterinari, procesatori, zona de şi instituţiile publice.

In acest sens, a solicitat D.S.V.S.A. judeţene să realizeze intâlniri de lucru lunare, in care asociaţiile crescătorilor de animale şi celelalte structuri să işi manifeste punctul de vedere, să expună problemele cu care se confruntă.

– S-a ridicat problema implementării directivei soluţionării litigiilor şi a completării paşapoartelor bovinelor cu date care să specifice rasa şi alte date necesare; s-a ridicat problema mişcării vacilor in altă unitate: aceasta rămâne in baza de date la categoria tineret timp de trei luni, chiar dacă aceasta fată in noua locaţie.

– Dl. Sorin Mierlea a susţinut necesitatea separării atribuţiilor de control intre ANSVSA, MADR, ANPC si DSP, astfel incât să nu mai existe suprapuneri in activităţile de control ale instituţiilor abilitate.

– O temă mult disputată a fost diagnosticul complex, care se pare că nu se mai face in exploataţii, acestea fiind nevoite să plătească medici străini pentru a avea un diagnostic corespunzător. Pentru a face faţă concurenţei produselor din alte state membre, controlul bolilor nonenzootice rămâne imperativ. Intrebarea retorică a dlui profesor Teuşdea”când ne vom apăra interesele economice ca ţară?” a reliefat situaţia actuală a comerţului cu animale şi produse de origine animal şi nonanimală.

– Problema importurilor de peşte congelat (România asigură doar 18% din necesarul de consum) in care sunt prezenţi paraziţi a fost ridicată de preşedintele Organizaţiei Procesatorilor, Importatorilor şi Distribuitorilor de Peşte din România. Sunt necesare măsuri de control in acest domeniu.

– S-a discutat necesitatea reevaluării gospodăriilor de subzistenţă şi trecerea lor la mici exploataţii susţinute prin Programul PNDR 2014-2020.

– Preşedintele a susţinut importanţa programului de vaccinare antirabică, realizat până in prezent doar in procent de 30%. Riscul apariţiei cazurilor de rabie este pe măsură şi trebuiesc găsite soluţii pentru reducerea acestui risc. Se pare că introducerea microcipării animalelor ca o condiţie pentru a fi vaccinate a dus la refuzul propietarilor de a vaccina antirabic animalele şi la mărirea riscului de apariţie a turbării, boală după cum se cunoaşte fără tratament, care duce la o moarte groaznică, practic prin asfixie.

– Organismele modificate genetic si stabilirea etichetarii in conformitate cu cerinţele europene au fost subiecte atinse parţial in cadrul reuniunii.

– O situaţie discutată a fost cea de trecere a persoanelor fizice care depăşesc plafonul de subvenţionare de 5000 de euro in cadrul categoriei de persoane juridice. Persoanele juridice nu mai beneficiază de acţiuni sanitare veterinare gratuite. De asemenea, preşedintele a subliniat necesitatea stabilirii unor tarife corecte pentru acţiunile sanitare veterinare.

– Preşedintele A.N.S.V.S.A. aşteaptă transmiterea observaţiilor făcute de membrii federaţiei PRO AGRO la draftul de Hotărâre de Guvern pentru vaccinarea contra febrei catarale ovine.

Proiectul şi-a urmat deja cursul, a ajuns la nivelul M.A.D.R. şi pleacă către Guvern.

Pentru ca vocea crescătorilor de rumegătoare să fie auzită, observaţiile făcute de membrii federaţiei PRO AGRO vor fi transmise şi către M.A.D.R. şi Primului Ministru al României.

FEDERAŢIA NATIONALA PRO AGRO

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns