PRO AGRO solicită sprijin pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru pierderile cauzate de condiţii climatice nefavorabile pentru anul 2015

PRO AGRO solicită sprijin pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru pierderile cauzate de condiţii climatice nefavorabile pentru anul 2015

Federația Națională s-a adresat astăzi, 31 iulie 2015, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a solicita sprijin în instituirea unei scheme de ajutor de stat prin care să se acorde un ajutor de stat în agricultură pentru compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru pierderile cauzate de condiţii climatice nefavorabile pentru anul 2015.

Această solicitare vine în contextul în care seceta pedologică și atmosferică instalată a condus la reducerea rezervei de apă din sol. Această situație va duce la reducerea substanțială a producțiilor pentru culturile înființate în primăvara acestui an, generând fermierilor pierderi importante de venit.

Scopul demersului este acela de a compensa pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv secetei. Beneficiarii sunt cei care exploatează terenuri agricole în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţii, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari, grupuri de producători, cooperative agricole etc. Categoriile de culturi pentru care se propune acordare sprijinului: culturi în teren arabil, anuale şi perene, plantaţii de vii şi de hamei, plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi cu excepţia plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi pentru care pierderile sunt cauzate de îngheţul târziu de primăvară.

Beneficiarii ale căror culturi/plantaţii au fost afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile, depun la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene pe a căror rază administrativ teritorială se găsesc suprafeţele de teren afectate, o declaraţie pe propria răspundere privind suprafeţele afectate, pe culturi/plantaţii. Constatarea şi evaluarea preliminară a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile cuprinse în declaraţie se face de către o comisie constituită la nivel local, din reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană, ai Centrului Judeţean/Local al APIA şi ai primăriei pe a cărei rază administrativ teritorială se află suprafeţele de teren afectate.

După întocmirea bilanţului contabil aferent anului în care s-au produs fenomenele meteorologice nefavorabile şi după depunerea acestuia la administraţia financiară responsabilă, beneficiarii solicită acordarea ajutorului de stat pe baza pierderilor de venit, sens în care, depun la APIA o cerere de solicitare a ajutorului de stat urmând ca APIA să vireze sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.

Această schema de ajutor de stat trebuie pusă în aplicare în regim de urgență pentru ca plata sprijinului financiar aferent să se facă într un termen rezonabil pentru ca fermierii să-și poată relua ciclul de producție.

Cred că atâta timp cât nu există un alt mecanism de eliminarea a riscurilor din agricultură această măsură de ajutor de stat poate să rezolve, în parte, problema generată de seceta pedologică și atmosferică din acest an”, spune Emil DUMITRU, Președintele Federației Naționale Pro Agro.

Federația Națională PRO AGRO, București, 2015

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns