Producătorii din sectorul vegetal afectați de secetă vor fi despăgubiți

Producătorii din sectorul vegetal afectați de secetă vor fi despăgubiți

Luni, 17 august 2015, Federația Națională PRO AGRO alături de organizații reprezentative pe sectorul vegetal din România au participat la o reuniune de lucru convocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.). În urma discuțiilor purtate pe fondul analizării efectelor fenomenului de secetă asupra culturilor agricole și recoltelor dar și a funcționării sistemelor de irigații, s-a agreat acordarea unor despăgubiri producătorilor din sectorul vegetal afectați de secetă prin instituirea unui ajutor de minimis destinat micilor fermieri care va fi acordat în toamna acestui an și unui ajutor de stat destinat persoanelor juridice în special, care va fi acordat în primăvară.

Suntem consecvenți în demersurile legitime ale membrilor Federației Naționale PRO AGRO și facem apel la Guvernul României pentru alocarea sumelor totale necesare acoperirii pagubelor înregistrate la nivel național și compensarea acestora prin instituirea cu precădere a celor două măsuri promovate de către Federația Națională PRO AGRO:

1. Instituirea unui ajutor de stat în agricultură în vederea compensării producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru pierderile cauzate de condiţiile climatice nefavorabile din anul 2015.

2. Adoptarea Ordonanței de Urgență pentru subvenționarea costurilor cu energia electrică pentru irigații în anul 2015, în regim prioritar.

Prioritară este și identificarea sumelor necesare implementării unei strategii pe termen mediu și lung pentru realizarea investițiilor necesare în infrastructura principală de irigații, în vederea eficientizării sistemului, fie că vorbim despre programul JUNKER, fie despre un pact național pe irigații pe care organizațiile profesionale ale producătorilor din sectorul agroalimentar îl susțin întru-totul.

Salutăm inițiativa M.A.D.R. de a efectua modificările necesare îmbunătățirii Legii Cooperației Agricole Nr. 566/2004 și solicităm implicarea tuturor reprezentanților cooperativelor agricole din România, alături de Federația Națională PRO AGRO, pentru a lua în considerare multitudinea de variabile necesare îmbunătățirii acestei legi pentru a fi aplicabilă și să aibă un impact real asupra eficientizării cooperativelor agricole existente și absorbția fondurilor nerambursabile de 70%, direct de către cooperative și societățile cooperative agricole din România.

Atragem atenția și asupra faptului că fermierii persoane fizice și/sau juridice care au depus cerere de plată pe raza direcțiilor județene ale A.P.I.A. în care își desfășoară activitatea, au obligația de a anunța primăria de care aparține terenul arabil pe care îl are în folosință pentru a solicita Instituției Prefectului Județului respectiv să trimită comisia locală de constatare şi evaluare a pagubelor în caz de calamităţi naturale în agricultură, în componenţa stabilită prin ordin al Prefectului, să constate pagubele şi să stabilească nivelul despăgubirilor acordate, în prezenţa producătorului agricol afectat, prin eliberarea unui proces verbal de constatare pe care producătorul agricol/fermierul are obligația de a-l transmite în scris, sau să se prezinte cu el la biroul A.P.I.A. unde a depus cererea, în termen de 15 zile de la eliberarea procesului verbal de constatare a daunelor.

Vom solicita Guvernului, Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să realizeze o procedură unitară de constatare și evaluare a daunelor produse de secetă la nivel național și să mobilizeze primăriile, prefecturile și angajații aflați în subordinea M.A.D.R. și M.F.P. pentru efectuarea constatărilor din punct de vedere cantitativ în toate zonele țării, pe fiecare cultură și fermier în parte, în regim de urgență.

Menționăm că aceste constatări sunt foarte importante pentru ca A.P.I.A. și M.A.D.R. să poată realiza o centralizare concretă, să evalueze pagubele din momentul actual și să notifice Comisia Europeană cu privire la intenția de acordare a unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor de venit cauzate de seceta extremă din ultimele luni, pe suprafața identificată ca fiind calamitată, pentru cultura de porumb, floarea-soarelui, soia etc. în proporția ce va reieși din centralizarea situațiilor, cu tendință de creștere.

Federația Națională PRO AGRO, București, 2015

***

Federaţia Naţională PRO AGRO are în prezent 17 organizații profesionale și interprofesionale reprezentative membre, reunind peste 62.000 de angajați din sectoarele agricultură și industria alimentară. Este o organizaţie profesională înfiinţată în 2011 de şi pentru producătorii din agricultură, industria alimentară şi servicii conexe din România. PRO AGRO promovează, reprezintă, susţine şi apără intereselor membrilor organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional în raport cu instituţiile europene şi naţionale publice sau private.

Pentru detalii puteți contacta pe Domnul Emil Dumitru, Președinte PRO AGRO la tel: 0745647776

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns