TVA-ul încurcă investițiile în infrastructura de irigații

TVA-ul încurcă investițiile în infrastructura de irigații

Federația Națională PRO AGRO atrage atenția asupra repercursiunilor pe care le are seceta atmosferică asupra producției agricole din România, efectul acesteia asupra securității alimentare pe termen mediu și lung și consideră primordială realizarea unor investiții viabile în infrastructura principală și secundară de irigații.

Acordarea compensărilor pentru pierderile de venit suferite de fermierii din sectorul vegetal și crescătorii de animale reprezintă un punct critic pentru înființarea culturilor de toamnă dar, pentru un efect pe termen lung, se impune deblocarea celor 77 de proiecte pe Măsura 125 – Investiții în infrastructura secundară de îmbunătățiri funciare – care deservesc 155.000 ha.

Principala cauză a blocării celor 77 de proiecte aflate în faze terminale este rambursarea greoaie a T.V.A.-ului de către Ministerul Finațelor Publice și lipsa fondurilor necesare achitării taxei pe valoarea adăugată de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (O.U.A.I.), organizații non-profit de utilitate publică ce deservesc o suprafață medie de aproximativ 2000 ha. Astfel, la o investiție de 1.000.000 euro, T.V.A.-ul ajunge până la 240.000 euro iar recuperarea defectuoasă, după mai mult de 6 luni, a acestor sume a creat dezechilibre majore în implementarea proiectelor, putând să ducă la rezilierea contractelor, pierderea sumelor accesate și plata penalităților aferente.

Subliniem totodată că Art. 6 alin. (1) al Legii 138/2004, cu modificările și completările ulterioare precizează: ”Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai multe dintre următoarele activităţi de interes public:

a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii care deserveşte mai mulţi proprietari de teren;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj care deserveşte mai mulţi proprietari de teren;

c) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;

d) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi desfăşurarea altor activităţi de îmbunătăţiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren”.

Introducerea unei derogări în Codul Fiscal pentru O.U.A.I.-urile care realizează investiții în infrastructura secundară de irigații ar da un imbold pozitiv deblocării proiectelor aflate în curs de implementare pe Măsura 125 din P.N.D.R. 2007-2013 și ar încuraja depunerea de noi proiecte pe Submăsura 4.3 – Investiții în infrastructura de irigații – prin P.N.D.R. 2014-2020 care ar duce, pe termen scurt, de până la 3 ani, la dublarea suprafeței irigate din România”, a precizat Președintele Federației Naționale PRO AGRO, Emil DUMITRU.

Deși guvernanții au ajuns la o înțelegere pe modificările Codului Fiscal, Federația Națională PRO AGRO solicită introducerea acestei măsuri vitale sectorului agroalimentar și securității alimentare naționale, doar pentru T.V.A.-ul aferent investițiilor în infrastructura de irigații a României și nu pentru eventualele operațiuni comerciale pe care le desfășoară O.U.A.I-urile. Menționăm ca Art. 6 alin. (3) din Legea 138/2004, precizează că O.U.A.I. sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial iar în acest sens propunem ca investițiile făcute de acestea în infrastructura și sistemele de îmbunătățiri funciare (irigații, desecări, drenaje) prin fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și din fonduri naționale, să fie scutite de T.V.A. prin Codul Fiscal.

Considerăm că trebuie ca oamenii politici aflați la putere și în opoziție să conștientizeze necesitatea stringentă a acestei măsuri, să o analizeze cu maximă celeritate și să dispună implementarea acesteia.

Federația Națională PRO AGRO, București, 2015

***

Federaţia Naţională PRO AGRO, formată în prezent din 17 organizații profesionale, însumând peste 62.000 de angajați, este o structură înfiinţată în anul 2011 de şi pentru producătorii din agricultură, industria alimentară şi servicii conexe din România ce are drept scop principal promovarea, reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional în raport cu instituţiile europene şi naţionale publice sau private. Federația Națională PRO AGRO este singura organizație reprezentativă la nivel național pe sectorul agricultură și industria alimentară.

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns