Din nou in discuție depozitarea privată la carnea de porc

Din nou in discuție depozitarea privată la carnea de porc

In data de 14 octombrie 2015, U.E.C.B.V. a transmis o scrisoare deschisă către Luis Carazo JIMENEZ, șeful unității DG AGRI – D.C.3.- Comisia Europeană – privind ajutorul pentru depozitarea privată a  cărnii  de porc .

În contextul punerii în aplicare a pachetului de 500 de milioane € ajutor pentru agricultorii din UE, ca răspuns la criza cauzată de  embargourile rusești, UECBV a dorit să transmită avizul său   privind punerea în aplicare a schemei de ajutor pentru depozitare privată (PSA)  pentru carnea de porc.

Deoarece scopul principal al PSA va fi de a sprijini prețurile de pe piață într-un termen foarte scurt, fără a exercita o presiune suplimentară în momentul eliminării din stoc, un accent special pe produsele cu potențial ridicat de export ar trebui să fie subliniat.

Prin urmare,  UECBV a sugerat  :

– Excluderea, in caz de necesitate, a  semicarcaselor  și a  jamboanelor cu os;

– Includerea:

* Grăsimii proaspete de porc (codul NC ex 0209 10 11 – într-o nouă categorie 7),

* Capetelor de  porc proaspete & jumătăți  capete de porci domestici (codul NC ex 0206 49 00), într-o nouă categorie 8).

Cuantumul ajutorului va fi esențial  pentru succesul schemei. În martie / aprilie 2015, PSA nu a fost un mare succes,  în parte din cauza reducerii  ajutorului,  comparativ  cu nivelul ajutorului acordat  în 2011.

Băncile au fost reticente în a sprijini financiar industriile din cauza ratei de ajutor scăzut, în comparație cu riscul comercial.

În plus, în sectorul produselor lactate, rata ajutorului pentru laptele praf degresat a crescut cu peste 100%.

Luând în considerare experiența dobândită in anii 2011 și 2015 pentru schemele de ajutor  și a obiectivelor din sectorul produselor lactate, UECBV sugerează  necesitatea  creșterii  semnificative  a ratei de ajutor pentru carnea de porc.

In tabelul următor sunt propunerile UECBV pentru categoria “depozitare privată- 90 de zile (€ / tonă):

Categ.2Categ.3Categ.4Categ.5Categ.6Categ.7Categ.8
416459343369373280280

În cazul categoriilor 7 și 8, chiar și în ciuda faptului că valoarea produselor este mai mică decât celelalte produse, costurile fixe sunt aceleași.

Un alt domeniu de îmbunătățire și garanție a succesului, este flexibilitatea. Opțiunea de a anticipa perioada contractuală a dispărut din sistem din   primăvara anului  2014.

UECBV recomandă ca flexibilitatea să fie reintrodusă  după două luni de depozitare.

Ultimul factor – dar nu cel mai lipsit de importanță in schema succesului, este  calendarul. De aceea va fi binevenită intărirea schemei in decembrie , cu scopul oferirii unei vizibilități pe piață in cazul in care cererea (internă și externă)  devine slabă.

De asemenea, UECBV recomanda ca  perioada contractuală maximă să fie  prelungită  la 180  zile (în loc de 150 zile).

Pentru Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine – membră a U.E.C.B.V. – Mary Pană, director executiv. 15 octombrie 2015.

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns