PRO AGRO solicită îndreptarea legii vânătorii

PRO AGRO solicită îndreptarea legii vânătorii

Federația Națională PRO AGRO condamnă modificările nedrepte aduse la Legea nr. 407/2006, susține crescători de ovine și bovine în demersurile care se impun în vederea redresării situației și atrage atenția asupra repercursiunilor negative pentru creșterea animalelor pe care le are intrarea în vigoare a Legii nr. 149 din 2015 privind modificarea și completarea Legii Vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Este vitală îndreptarea constrângerilor care sunt impuse pe nedrept crescătorului de ovine/caprine și bovine din Romania și suspendarea măsurilor de acordare a contravențiilor prevăzute la art. 48.  

Numărul animalelor carnivore mari a crescut și au devenit mai agresive punând în pericol viața ciobanilor și a animalelor iar pentru a asigura o echitate între populație, animalele domestice și animalele din fondul cinegetic sunt necesare o serie de măsuri și modificări asupra conținutului Legii 149/2015.

Crescătorii de animale nu țin câinii de plăcere ci păstrează un număr de câini suficient în funcție de mărimea turmei care să asigure protecția oilor, dar și a ciobanilor.

Pagubele produse de animalele din fondul cinegetic asupra culturilor vegetale, pomilor fructiferi și pășunilor trebuie despăgubite de către gestionarii fondului cinegetic pe raza căruia s-a produs dauna, inclusiv suportarea eventualelor penalități impuse de A.P.I.A.

Solicităm introducerea în conținutul legii 149/2015 a unui articol care să prevadă obligativitatea vânătorilor din fondurile cinegetice de a-și dimensiona încărcătura pe habitate conform prevederilor legale în vigoare și asigurarea hranei animalelor din habitat.

Considerăm de bun simț ca pentru organizarea vânătorilor să fie dat și acordul scris al proprietarului/concesionarului/arendatorului terenului pe raza căruia se desfășoară și introducerea acestei prevederi în conținutul legii.

Precizăm că pentru remedierea situațiilor prezentate anterior am solicitat în scris sprijinul membrilor COMISIEI DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE, COMISIEI PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC, PREȘEDINȚIEI, GUVERNULUI, AVOCATULUI POPORULUI, MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ȘI MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR pentru implementarea în regim de urgență a modificărilor care se impun pentru redresarea situației create pe nedrept.

Societatea civilă din România s-a trezit și este nevoie de implicarea într-un dialog instituționalizat, permanent a organizațiilor profesionale/interprofesionale reprezentative pentru toate actele normative care vizează membrii lor, dinainte de a ajunge în Comisiile de Dialog Social la nivelul ministerelor. Guvernul trebuie să facă o monitorizare permanentă a cadrului legislativ și să consulte atât toate autoritățile implicate cât și organizațiile reprezentative din domeniu.

Dorim ca autoritățile române și angajații din instituții să lucreze în slujba producătorilor și să înțeleagă faptul că SE IMPUNE o responsabilizare a acestora pentru a servi interesul comun al sectorului agroalimentar și al economiei naționale!

Federația Națională PRO AGRO,
București, 2015

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns