Strategia EU „De la fermă la furculiță” – pentru un sistem alimentar corect, sănătos și ecologic

Strategia EU „De la fermă la furculiță” – pentru un sistem alimentar corect, sănătos și ecologic

Strategia „De la fermă la furculiță” se află în centrul Acordului Verde European, care vizează ca sistemele alimentare să fie corecte, sănătoase și ecologice.

Sistemele alimentare nu pot fi rezistente la crize precum pandemia Covid-19 dacă nu sunt durabile. Trebuie să ne reproiectăm sistemele alimentare care astăzi reprezintă aproape o treime din emisiile globale de gaze cu efect de seră, consumă cantități mari de resurse naturale, duc la pierderea biodiversității și la impacturi negative asupra sănătății (datorate atât subnutriției, cât și supra-nutriției) și nu permit rentabilități economice corecte și mijloace de trai pentru toți actorii, în special pentru producătorii primari.

Punerea sistemelor noastre alimentare pe o cale durabilă aduce, de asemenea, noi oportunități pentru operatorii din lanțul valoric alimentar. Noile tehnologii și descoperirile științifice, combinate cu creșterea conștientizării publicului și a cererii de alimente durabile, vor aduce beneficii tuturor părților interesate.

Strategia „De la fermă la furculiță” își propune să accelereze tranziția noastră către un sistem alimentar durabil care ar trebui:

să aibă un impact neutru sau pozitiv asupra mediului
să ajute la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la impactul acesteia
să inverseze pierderea biodiversității
să asigure securitatea alimentară, nutriția și sănătatea publică, asigurându-se că toată lumea are acces la alimente suficiente, sigure, hrănitoare și durabile
să păstreze accesibilitatea alimentelor, generând în același timp randamente economice mai echitabile, încurajând competitivitatea sectorului aprovizionării UE și promovând comerțul echitabil
Strategia stabilește atât inițiative de reglementare, cât și nereglementare, politicile agricole și de pescuit comune fiind instrumente cheie pentru susținerea unei tranziții corecte.

O propunere pentru un cadru legislativ pentru sisteme alimentare durabile va fi prezentată pentru a sprijini implementarea strategiei și dezvoltarea unei politici alimentare durabile. Analizând învățăturile din pandemia Covid-19, Comisia va elabora, de asemenea, un plan de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare. UE va sprijini tranziția globală către sisteme agroalimentare durabile prin politicile sale comerciale și instrumentele sale de cooperare internațională.

Pentru a permite și a accelera tranziția către un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, serviciile de consultanță, instrumentele financiare, dar și cercetarea și inovarea sunt esențiale, deoarece pot ajuta la rezolvarea tensiunilor, dezvoltarea și testarea soluțiilor, depășirea barierelor și descoperirea unei noi piețe oportunități.

Documente care însoțesc strategia „De la fermă la furculiță”:

  • Foaie de parcurs pentru verificarea adecvării legislației privind bunăstarea animalelor
  • Raport de implementare privind Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor
  • Raport privind evaluarea REFIT a legislației privind pesticidele
  • Raport privind etichetarea nutrițională a ambalajului frontal
  • Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind evaluarea Regulamentului privind cererile de nutriție și sănătate
  • Document de lucru al personalului privind legătura dintre reforma PAC și Acordul Verde

Mai multe detalii la adresa: Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and environmentally-friendly food system | Food Safety (europa.eu)

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns