Cum devii membru?

Aderarea la Statutul Federației Naționale PRO AGRO:

1. Înscrierea în Federație și aderarea la Statut se face prin cerere scrisă adresată Secretariatului Executiv, care va fi supusă aprobării în cadrul primei ședințe de ConsiliuDirector.

2. După aprobarea aderării, în cadrul ședinței mai sus menționată, noul membru va completa Cererea de aderare și va fi transmisă alături de copiile/originalele documentelor menționate în aceasta.

3. Noul membru va fi înregistrat în Registrul special al membrilor, ţinut de Secretariatul Executiv.

4. În cazul invalidării cererii de aderare, solicitantul poate formula contestaţie, în termen de 15 zile lucrătoare, în atenția Comisiei de Etică și Mediere, care o va supune analizei Adunării Generale a Federației Naționale PRO AGRO în prima sa şedinţă. Hotărârea Adunării Generale va fi comunicată solicitantului în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

Vezi sau descarcă CEREREA DE ADERARE: