Cuvântul Președintelui

Situația prezentă în care se regăsește sectorul agro-alimentar și serviciile conexe acestuia relevă o decelerare a procesului tranzitoriu la finalul căruia mediul agricol autohton trebuie să atingă pragul optim de dezvoltare, pentru valorificarea maximă a potențialului deținut de România.

Consider că actualul context reclamă ca acțiunile Federației Naționale PRO AGRO să vizeze în continuare susținerea dezvoltării permanente a actorilor din domeniile de producție, procesare și comercializare, perfectarea cadrului legislativ intern, pentru diminuarea disfuncțiilor sistemice existente și îndeplinirea obiectivelor strategice ale țării, de protejare a mediului autohton, în relația cu Uniunea Europeană și statele membre.

Unitatea internă în Federație, menținută și dezvoltată pe principiile unei comunicări adecvate atât în plan orizontal cât și pe verticală, vizează crearea posibilității ca fiecare membru să poată fi auzit și înțeles de ceilalți. Astfel, in baza unor decizii interne participative, luate pe principiul „forței argumentului” acțiunile noastre de reprezentare sunt caracterizate în principal de coerență.

Organizațiile puternice sunt analizate întotdeauna prin prisma performanței, care, și în cazul nostru este calculată de către potențial noi membri din perspectiva gradului de îndeplinire al obiectivelor propuse. Prin menținerea unor obiective reale, calibrate la capacitățile și capabilitățile pe care le deținem, dar și modificarea altor obiective, din prisma lecțiilor învățate, Federația se poziționează pe canale optime de acțiune pentru atingerea unui grad de performanță ridicat.

Susținem permanent promovarea capitalului uman deținut de România, deoarece astfel se creează premisele unei școli de elită, generatoare de politici publice benefice intereselor țării în domeniu.

Este impetuos necesar ca viitoarele planuri strategice ale României în domeniul nostru să acopere întreaga structură de nevoi existente, însă numai printr-o voce unitară în dialog, creată prin structuri asociative puternice, acest lucru poate fi îndeplinit.

Cu deosebita stimă,

Ionel ARION