Membri

MEMBRI FONDATORI

LIGA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII DIN ROMÂNIA – L.U.A.I.R.
Com. Movila, Sat Movila, Județul Ialomiţa, OP Feteşti Gară, CP12
Tel: 0243 362 277; Mobil: 0721 337 719
E-mail: luair@easynet.ro; luair.ro@gmail.com
Web: www.luair.ro

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR PRODUCĂTORI AGRICOLI DIN ROMÂNIA – A.N.T.P.A.R.

Calea Victoriei, Nr. 155, Victoria Business Center,
tronson 8, bl. D1, mezanin, Sector 1, București 010073
Mobil: 0721 650 092; 0764 409 394
E-mail: officeantpar@yahoo.com; officeantpar@gmail.com

ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA – A.F.R.

Bd. Mărăşti, Nr. 61, Sector 1,București
Tel: 021 317 73 32; Mobil: 0745 079 940
E-mail: asociatiafermierilor@yahoo.com
Web: www.asociatiafermierilor.ro

UNIUNEA CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DIN ROMÂNIA – U.C.P.R.

Bd.Ion Mihalache,Nr. 106, Bloc 84, Scara A, Ap. 24, Sector 1, Bucureşti
Tel: 021 666 37 65
E-mail: office@avicultura.ro; ilievan@yahoo.com
Web: www.avicultura.ro

ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ INTERPROFESIONALĂ VITIVINICOLĂ – O.N.I.V.

Bd. Mărăști, Nr. 59, Sector 1, Bucureşti
Tel: 021 311 91 03; 021 311 91 02
E-mail: office@oniv.ro
Web: www.oniv.ro

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA – A.P.C.P.R.

Str. Vasile Lascăr, Nr. 5-7, Et. 1, Cam. 31-32, Sector 2, București
Tel: 021 310 33 61; 021 312 59 64
Email: executiv@apcporc.ro
Web: www.apcporc.ro

MEMBRI ACTIVI

Asociaţia Aberdeen Angus România

Strada Octavian Goga nr.1, Sibiu 557260
Tel: 0269 256 562
Mobil: 0727 806 964
E-mail: office@aberdeenangus.ro
Web: aberdeenangus.ro

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INDUSTRIILOR DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE DIN ROMÂNIA – A.N.A.M.O.B.

Intrarea Catedrei nr. 5, sector 1, București
Tel: 021 242 21 13; 021 243 44 00
E-mail: vmarin@anamob.ro
Web: www.anamob.ro

ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC – A.P.A.R.

Str. Chitila-Pădure, Nr. 18, Mogoşoaia, Jud. Ilfov
Tel: 021 351 26 03
Mobil: 0737 020 001
E-mail: office@prfa.ro
Web: https://apar-romania.ro/

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR ŞI EXPORTATORILOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE DIN ROMÂNIA – A.C.E.B.O.P.

ŞoseauaBucureşti – Ploieşti, Nr. 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Et. 2, Sector 1, Bucureşti, Cod Poștal 012366
Tel: 0244 252 027
Mobil: 0725 725 849
E-mail: office@acebop.ro
Web: www.acebop.ro

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA – A.C.A.

Bd. Ficusului, Nr.42, Sector 1, București
Tel: 021 233 40 17
E-mail: acaromania@rdsmail.ro
Web: www.aca.org.ro

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE VACI ”Holstein RO” – A.C.V.- Holstein RO

Str. Sf. Gheorghe, nr. 20, loc. Pantelimon, jud. Ilfov, Romania
Tel.: 0723.664.394/ 0372.870.553
E-mail: office@holsteinro.ro
Web: www.holsteinro.ro

FEDERAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE DIN ROMÂNIA – F.C.B.R.

Str. Sinaia, nr. 3 C 21/1, Mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș
Tel: 0744 706 714
E-mail: claudiu.franc@gmail.com
Website: http://fcbr.ro/

PATRONATUL PEȘTELUI DIN ROMÂNIA – P.P.R.

Str. Aleea Căuzași, Nr. 59, Corp A, Camera 3, București, Sector 3
Tel: 031 434 03 71 / 0742 022 103
E-mail: patronatul.pestelui@gmail.com
Website: https://patronatulpestelui.ro/

ASOCIAȚIA AGRICOLĂ „ȚARA LOVIȘTEI” – A.A.T.L.

Sat Titești, Comuna Titești, Jud. VÂLCEA
Tel: 0760 876 020
E-mail: asociatiataralovistei@gmail.com

MEMBRI ONORIFICI

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ BALOTEȘTI – I.B.N.A.

Localitatea Balotești, Calea București, Nr. 1, Județul Ilfov, Cod Poștal 077015
Tel : 021 351 20 81; Fax : 021 351 20 80;
E-mail: secretariat@ibna.ro;
Web: www.ibna.ro

  • Academician Cristian HERA – Vicepreşedinte al Academiei Române şi Preşedinte de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

  • Prof. univ. dr. Ioan Niculae ALECU – Preşedinte Onorific al Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

  • Dr. ing. Dimitrie MUSCĂ – Director General al Societății Agricole Combinatul Agroindustrial Curtici