Statut PRO AGRO

Denumire: FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI SERVICII CONEXE DIN ROMÂNIA ’’PRO AGRO”

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ PRO AGRO’’ este persoană juridică română de drept privat, constituită la nivel național, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de federație fără scop lucrativ, formată din asocierea entităților profesionale, federațiilor, ligilor, uniunilor, patronatelor constituite la nivel național pe filiera producerii, prelucrării, depozitării, distribuției, promovării, comercializării produselor și a serviciilor conexe din sectorul de activitate Agricultură, Acvacultură și Pescuit, Silvicultură și Economia Vânatului și Industria Alimentară, a Băuturilor și Tutunului, respectiv sectorul agricol și agroalimentar.

Vezi sau descarcă statutul complet: